+48 602 234 382 sulimowka@gmail.com

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Boma z siedzibą w Zawadzie Lanckorońskiej 85  32-840 Zakliczyn 
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail:sulimowka@gmail.com lub pisemnie na adres podany powyżej. 
 3. Dane osobowe naszych gości przetwarzane będą:
  – w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, dokonania rezerwacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  – na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  – celem udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);.
 4. Administrator może przekazywać dane osobowe gości firmie księgowej świadczącej usługi obsługi księgowej , ……… i innym odbiorcom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. US,  Urząd Gminy w Zakliczynie 
 5. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
 6. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych. 
 7. Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 8. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług.