Regulamin Willa Sulimówka

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności podczas  przebywania na terenie Willi Sulimówka
  Adres : Zawada Lanckorońska 85 32-840 Zakliczyn 
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willa Sulimówka 
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w domu .

2. DOBA HOTELOWA

 1. Dom  wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 3. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej. Chęć skorzystania z dłuższego pobytu Gość powinien niezwłocznie zgłosić w Gospodarzowi . Gospodarz zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia życzenia Gościa.
 4. Opuszczenie  domu w czasie późniejszym niż godzina wskazana w regulaminie- wymaga zgody Gospodarzy , w przypadku samowolnego przedłużania pobytu Goście zostaną obciążeni  opłatą za kolejną dobę.

3. REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie gospodarzowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. 
 2. Gość nie może przekazywać Domu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 
 3. Osoby niezameldowane w domu mogą gościnnie przebywać na terenie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Gospodarz  może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu Willi Sulimówki. 
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w postaci zadatku wysokości 30% wartości pobytu w terminie do 7 dni od dnia złożenia rezerwacji;
 6. Brak dokonania wpłat w wyznaczonych terminach może skutkować anulowaniem rezerwacji. 
 7. Willa Sulimówka zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji gwarancyjnej w wysokości 500 pln.  Oddanie domu w stanie takim jak go zastano jest równoznaczne ze zwrotem kaucji. 
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z dokonanej wcześniej rezerwacji, ponosi on wówczas ryzyko utraty całości lub części wniesionej przez siebie opłaty za pobyt.

4. ZOBOWIĄZANIA GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się  pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 
 2. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie Willi Sullimówki  odpowiadają opiekunowie prawni. 
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych domu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Gość ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie własnego mienia, które nie zostało przez niego odpowiednio zabezpieczone. 
 5. Gość przed opuszczenia domu jest zobowiązany do sprawdzenia czy urządzenia elektryczne są wyłączone.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Gospodarz  może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Gospodarza ,uregulowania należności , oraz zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia willi.
 7. Willa Sulimówka jest miejscem przyjaznym dla zwierząt 
  a. za bezpieczeństwo zwierząt odpowiada właściciel. 
  b. właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność za szkody na terenie Willi Sulimówki oraz w jej sąsiedztwie – wyrządzone przez zwierzęta będące pod jego opieką. 
 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone mienie Gościa, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Domu przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. 
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowuje powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Ośrodka. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane . 

6. CISZA NOCNA

 1. W Willi Sulimówce  obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6.00 , uprasza się o zachowanie komfortu wypoczynku dla gości obiektu oraz naszych sąsiadów . 

7. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W Willi Sulimówka  nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. 
 2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 pod 883, z późn. zm.), 
 3. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Domu i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przedstawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, pod warunkiem przywrócenia ich pierwotnego ustawienia przed wymeldowaniem
 4. W Domu  obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Za niezastosowanie się do zakazu grozi opłata w wysokości 1000 zł .
 5. Gość zobowiązany jest do przestrzegania segregacji śmieci. Za nieposegregowane odpady pobieramy opłatę w wysokości 100 zł. 
 6. Opłata za uszkodzenie lub utratę klucza wynosi 100 zł.
 7. Grillowanie poza miejscem do tego wyznaczonym będzie traktowane jak próba wzniecenia pożaru.
 8. Zabrania się siadania na barierkach tarasowych oraz poręczach.
 9. Do dyspozycji gości są wszystkie pomieszczenia z wyłączeniem pomieszczenia gospodarczego.
 10. Dodatkowe atrakcje ,- sauna oraz wanna termalna z aero-masażem  są usługą dodatkową płatną- korzystanie za zgoda i po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem.
 11. Willa Sulimówka nie zapewnia pełnego wyżywienia- do dyspozycji gości jest w pełni wyposażona kuchnia .
 12. Gospodaz podczas pierwszego zameldowania Gościa pobiera kaucję w wysokości minimum 1000 pln. 
 13. Korzystanie z usług Willi Sulimówka stanowi akceptację niniejszego regulaminu .